Healthhoeve

Veterinaire privékliniek

Revalidatie

Binnen de healthhoeve combineren wij de diergeneeskunde met de fysiotherapie om zo een optimale revalidatie te kunnen bieden. Ons team heeft uitgebreide ervaring op het gebied van revalidatie en heeft zelfs een research afdeling waarmee wij onderzoeken opzetten om veterinaire revalidatie te kunnen verbeteren. 

Afhankelijk van je dier, je hulpvraag en de situatie zullen wij een revalidatietraject op maat samenstellen. 

Om de beste revalidatie te kunnen bieden werken wij samen met meerdere veterinaire en humane specialisten. De kunst van een correcte revalidatie ligt in een integrale aanpak; waarbij de situatie en het probleem volledig in beeld worden gebracht. Daarbij is het van groot belang om causaal te denken; oftewel wat is de oorzaak? En daarnaast, zijn er componenten welke het probleem negatief beïnvloeden en/of in stand houden? Wanneer hier goed naar gekeken wordt zal je in plaats van een korte termijn oplossing, een lange termijn oplossing kunnen bieden.

Wanneer wij bijvoorbeeld een kreupele hond zien is het meestal onvoldoende om enkel de aangedane poot te behandelen. Er moet verder gekeken worden, want waardoor is de poot overbelast geraakt? Soms is er duidelijk sprake van een trauma moment, zoals bij een ongeluk, maar vaak is dit niet het geval. Zo kan een kreupelheid in een achterbeen in stand worden gehouden door een verkeerde houding, welke weer het gevolg is van een eerder doorgemaakt trauma. 

Wanneer de oorspronkelijke oorzaak, en/of de punten welke de blessure in stand houden, onvoldoende worden aangepakt zal het probleem uiteindelijk weer terugkomen. Denk bijvoorbeeld aan een instabiele enkel bij een mens. Wanneer je door je enkel gaat kan dit flink pijn doen. Na een tijdje rust gaat dit weer "over" en heb je geen last meer van je enkel. Echter is de oorzaak en/of gevolg (de eventuele instabiliteit) nog niet aangepakt; de kans dat je op korte termijn opnieuw door je enkel gaat is groot. Wanneer je vanaf het begin de stabiliteit van je enkel had verbeterd was er een veel kleinere kans geweest op herhaling van het probleem. De oorzaak kan in dit geval dus bij de instabiliteit van de enkel liggen. Het kan ook dat de enkel door een trauma is verzwikt en instabiliteit daarna als gevolg het probleem in stand hield. Dan is dit een onderdeel wat het herstel negatief beïnvloed; herstelbelemmerde factor. De herstelbelemmerende factoren kunnen dus ervoor zorgen dat klachten niet overgaan of dat deze telkens weer terugkomen. Om deze dus niet over het hoofd te zien is een integrale aanpak essentieel. 

De belangrijkste punten uit onze revalidatietrajecten bestaan uit het volgende:

  • Klinisch probleem vaststellen; hoe uit het probleem zich? Wat zijn de belemmeringen op het moment? Bewegingsanalyse, lichamelijk onderzoek etc.
  • Diagnose stellen; wat is er nu aan de hand? Extra beeldvorming zoals röntgen en echografie kunnen hierbij helpen. De uitkomst kan ook een combinatie van verschillende problemen zijn welke elkaar weer beïnvloeden. *Deze stap is niet altijd nodig wanneer een dier doorverwezen wordt met diagnose.
  • Informatie bundelen; verzamelde gegevens bundelen; bespreken met onze gespecialiseerde werkgroep om zo tot een passend advies te komen.
  • Start revalidatie; hierbij word je vanuit ons begeleid. Een kernpunt hierbij is dat wij dieren zo veel als mogelijk in hun eigen omgeving willen laten revalideren. Wij leren je wat je hiervoor thuis kan doen.
  • Controlemomenten en tussentijds overleg; gedurende het traject is het belangrijk om het verloop te monitoren. Elke situatie en dier is uniek en er moet daarom constant gekeken worden of het revalidatieprogramma nog optimaal is of dat er dingen aangepast moeten worden. Wanneer dieren zijn doorgestuurd of tevens bij een specialist onder behandeling zijn zal deze, na goedkeuring van de eigenaar, ook op de hoogte gehouden worden van de voortgang.
  • Eindcontrole; de revalidatie wordt afgesloten met een eindcontrole.

Heeft jouw dier te maken met een aangeboren afwijking zoals Elleboogdysplasie of Heupdysplasie? Er is meer mogelijk dan je denkt! Ook een hond met zowel ernstige elleboogdysplasie als heupdysplasie kan een pijnvrij actief leven leiden, zonder pijnstillers of andere medicamenten. Wij kennen zelfs meerdere succesvolle honden in de sport met deze aandoeningen. Twijfel je of je hond nog een kans op verbetering heeft? Neem contact met ons op over de mogelijkheden.